Nowe technologie, innowacje

Udzielamy wsparcia firmom w obszarze nowych technologii, w szczególności opracowującym lub wdrażającym innowacje. Świadczymy usługi dla założycieli start-upów, w fazie B+R, działającym start-upom jak również firmom przygotowującym się do kolejnych rund inwestycyjnych.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • zabezpieczenie własności intelektualnej
  • doradztwo prawne przy opracowaniu koncepcji komercjalizacji innowacji
  • doradztwo w zakresie formy prawnej przedsięwzięcia
  • wsparcie w procesie rozmów z inwestorami
  • przygotowanie prawne podmiotu do inwestycji, w tym prowadzenie due diligence
  • przygotowanie oraz negocjowanie term-sheets oraz umów inwestycyjnych
  • pomoc na etapie realizacji umów inwestycyjnych
  • wsparcie prawne w procesie dalszego pozyskiwania kapitału, w tym pomoc przy organizowaniu procesu wejścia lub wyjścia inwestorów