Konferencja dotycząca prawa i wartości

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Platformy współpracy szkół założonych przez społeczność ewangelicką w Polsce. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Rady Synodalnej Kościoła Ewangelickiego w Polsce, a jednym z współorganizatorów była Komisja ds. prawnych Synodu, którym przewodniczącym jest radca prawny Jakub Cebula. Spotkanie miało na celu służyć wspieraniu działalności edukacyjnej, tworzeniu i koordynowaniu inicjatyw oświatowych.

Jednym z punktów spotkania był panel dyskusyjny poświęcony wartościom  reformacyjnym w edukacji i życiu publicznym z uwzględnieniem roli państwa, prawa, oświaty i społeczeństwa obywatelskiego. Zaproszonymi prelegentami byli prof. Arkadiusz Sobczyk UJ, prof. Zdzisław Zarzycki UJ, prof. Jerzy Sojka ChAT, dr Joanna Koleff-Pracka ChAT, prof. Jarosław Płuciennik UŁ oraz radca prawny dr Jakub Kabza, który był prelegentem i moderatorem spotkania m.in. poruszając problematykę związków prawa i moralności.

 

Więcej aktualności