Jednoosobowi przedsiębiorcy objęci ochroną jak konsumenci – nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące branżę e-commerce, które będą miały bardzo duże znaczenie praktyczne, głównie dla sklepów internetowych. Nowelizacja wprowadza bowiem nową kategorię podmiotów występujących w handlu – jednoosobowych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmioty takie będą traktowane jak konsumenci, chociażby w zakresie rękojmi czy konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy, co wiąże się z wieloma zmianami dla sprzedawców i nowymi uprawnieniami dla takich kupujących. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Michała Kalinowskiego.

 

Więcej aktualności