Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne

9 października 2017 roku w Collegium Maius UJ odbyła się konferencja o tematyce „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem- aspekty ustrojowe i prawne”, która została zorganizowana w związku z obchodami 500-lecia Reformacji. W konferencji udział wzięli prawnicy naszej Kancelarii- radca prawny Jakub Cebula oraz dr Jakub Kabza.

Konferencja była związana z obchodami 500-lecia Reformacji i miała na celu omówienie problematyki relacji łączących Kościół Ewangelicko-Augsburski i Państwo. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prawnicy oraz przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie uświetnili delegaci z Niemiec i Finlandii. Program spotkania został podzielony na trzy sesje, podczas których omawiano kolejno: relacja państwo-kościół, prawo kościelne i państwowe oraz stosunek państwo-kościół w innych krajach europejskich. Prawnicy naszej Kancelarii wygłosili referaty na temat: „Źródła prawa kościelnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim”- mec. Jakub Cebula oraz „Szczególny status prawa wewnętrznego kościoła na przykładzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego”- dr Jakub Kabza. Wydarzenie zostało zakończona koncertem i spotkaniem dla uczestników konferencji w kościele św. Marcina.

Więcej aktualności