Nowy członek zespołu Kancelarii

Jest nam miło poinformować, że stałym ekspertem Kancelarii został dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD.

Prof. Bogusław Przywora jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (Uniwersytet Jagielloński, 2019 r.), profesorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Kierownikiem Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Wydziału Prawa i Ekonomii. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji naukowych. Odbył staże lub prowadził badania w wielu ośrodkach naukowych w całej Europie, w tym na Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Maxa Plancka w Heidelbergu, w Haga Peace Palace Library, Uniwersytecie w Sztokholmie, Uniwersytecie w Uppsali.

Prof. Przywora jest także radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach administracji publicznej, w tym w organach kontrolnych i nadzorczych. Jest autorem opracowań i ekspertyz m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, ustrojowego porównawczego i administracyjnego.

Witamy w naszym zespole i liczymy na owocną współpracę!

Więcej aktualności