Pracownicze plany kapitałowe i pracownicze programy emerytalne (PPK I PPE)

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wprowadza zmiany w systemie emerytalnym dotyczącym tzw. „filaru II” , w którym powstaną obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe. Do czasu wejścia w życie ww. ustawy w III filarze systemu emerytalnego odkładanie na emerytury pracowników było dobrowolne. Natomiast od 2019 r. ustawa zakłada obowiązkowe utworzenie PPK przez wszystkich przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają co najmniej 1 osobę. Szczegóły znajdą Państwo w artykule przygotowanym przez Ani Sokołowską

Więcej aktualności