Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz

W dniu 12 września w Wydawnictwie C.H.Beck ukazał się komentarz pt. „Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz”.  Publikacja stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Komentarz zawiera omówienie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa wewnętrznego Kościoła (Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, Regulaminu Parafialnego, Regulaminu Diecezjalnego, Przepisów Dyscyplinarnych, Pragmatyki służbowej).

W pracach nad komentarzem brali udział prawnicy Kancelarii radca prawny Jakub Cebula oraz dr Jakub Kabza. Redakcję Komentarza objął mec. Jakub Cebula.

Zachęcamy do lektury!

Więcej aktualności