Program edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich

W dniu 10 września 2019 r. zainaugurowała kolejna edycja programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach w Krakowie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Program realizowany jest w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki oraz XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie.

Zajęcia w ramach programu są prowadzone nieodpłatnie przez radców prawnych Izby na podstawie programu opracowanego przez Izbę. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia natury ogólnej dotyczące m.in. wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz zagadnienia szczegółowe, które mogą mieć znaczenie praktyczne dla młodzieży.

Zajęcia w dniu 10 września oraz 17 września 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki poprowadził prawnik naszej Kancelarii radca prawny dr Jakub Kabza, który omówił zagadnienia z zakresu teorii i filozofii prawa (m.in. prawo a inne systemy normatywne, możliwe konflikty pomiędzy prawem a moralnością, źródła poznania prawa, podziały systemu prawa).

Więcej aktualności