Program edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich

W dniu 10 lutego 2020 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach w Krakowie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Zajęcia w ramach programu są prowadzone nieodpłatnie przez radców prawnych Izby na podstawie programu opracowanego przez Izbę. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia natury ogólnej dotyczące m.in. wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz zagadnienia szczegółowe, które mogą mieć znaczenie praktyczne dla młodzieży.

Zajęcia w dniu 10 lutego 2020 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie poprowadził prawnik naszej Kancelarii radca prawny dr Jakub Kabza, który omówił zagadnienia propedeutyczne z zakresu wstępu do prawoznawstwa (m.in. prawo a inne systemy normatywne, możliwe konflikty pomiędzy prawem a moralnością, źródła poznania prawa, podziały systemu prawa).

Więcej aktualności