Program edukacji prawnej pro publico bono w liceach krakowskich

W dniu 30 stycznia 2019 r. zainaugurowała kolejna edycja programu edukacji prawnej pro publico bono w liceach w Krakowie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Program realizowany jest II semestrze roku szkolnego 2018/2019 w I Liceum Ogólnokształcącym im Bartłomieja Nowodworskiego, III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Krakowie oraz IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Królów Polskich w Krakowie.

Zajęcia w ramach programu są prowadzone nieodpłatnie przez radców prawnych Izby na podstawie programu opracowanego przez Izbę. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia natury ogólnej dotyczące m.in. wiedzy o prawie i instytucjach państwowych oraz zagadnienia szczegółowe, które mogą mieć znaczenie praktyczne dla młodzieży.

Zajęcia w dniu 30 stycznia oraz 6 lutego 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im Bartłomieja Nowodworskiego poprowadził prawnik naszej Kancelarii radca prawny dr Jakub Kabza, który omówił zagadnienia z zakresu teorii i filozofii prawa (m.in. prawo a inne systemy normatywne, możliwe konflikty pomiędzy prawem a moralnością, źródła poznania prawa, podziały systemu prawa, pojęcie stosunku prawnego).

Więcej aktualności