Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo.

W dniach od 13 do 14 kwietnia 2016 r. odbyła się organizowana przez Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie konferencja pt. „Spotkajmy się w Internecie. Czynne całodobowo”, na którą zaproszenie otrzymała również nasza Kancelaria.

Zaproszenie przyjęliśmy z ogromnym entuzjazmem, bowiem lubimy współpracować z młodymi ludźmi i chętnie odchodzimy od typowej biurowej pracy prawnika, by podzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dnia 14 kwietnia 2016 r., w drugim dniu konferencji, prawnik naszej Kancelarii Pani Kinga Koczara wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Nie kupuj kota w worku – prawa konsumenta w sieci” w charakterze eksperta.

W trakcie panelu Pani Kinga Koczara wraz z Panem Jerzym Gramatyką – Miejskim i Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Krakowie oraz Panem Pawłem Czopem – wiceprezesem w oddziale krakowskim Federacji Konsumentów omawiała istotne z punktu widzenia konsumenta kwestie, związane ze sprzedażą przez Internet. Analizowała najczęstsze błędy popełniane przez konsumentów i przedsiębiorców, związane ze sprzedażą na odległość, próbując znaleźć i wyjaśnić przyczyny ich popełniania oraz przedstawiając możliwe sposoby ich rozwiązania. Podjęła próbę wyliczenia czynności, jakie powinien podjąć konsument w trakcie zawierania umowy na odległość, by mógł zapewnić sobie przynajmniej minimalne bezpieczeństwo w tego typu transakcjach.

Eksperci debatowali także nad problemem opisanym niegdyś przez Panią Kingę Koczarę i opublikowanym na stronie Kancelarii w zakładce „Strefa Wiedzy”, dotyczącym występowania klauzul niedozwolonych, rejestrem tych klauzul oraz skutku wpisu klauzuli do takiego rejestru.

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie, którymi udało się  nam podzielić pozwoli uzmysłowić słuchaczom nie tylko ich prawa, ale również obowiązki związane ze sprzedażą w sieci, a w efekcie umożliwi im zawieranie umów na odległość w sposób bardziej świadomy i bezpieczny.

Więcej aktualności