Szkolenie z zakresu RODO, mobbingu i dyskryminacji oraz ochrony wizerunku pracownika

Dnia 23 stycznia 2020 r. prawnik naszej Kancelarii poprowadził w Krakowie szkolenia z zakresu RODO, mobbingu i dyskryminacji oraz zasad ochrony wizerunku pracowników. Pierwsza część obejmowała szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, uwzględniające zmiany w prawie pracy wynikające z wejścia w życie RODO. Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas drugiej części szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące mobbingu i dyskryminacji w zakładach pracy oraz przedstawione zostały prawa i obowiązki pracowników w tym zakresie. W ostatniej części szkolenia omówiono zagadnienia z zakresu ochrony wizerunku pracowników i pracodawcy.

Uczestnicy zdobyli i zaktualizowali wiedzę niezbędną do pełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, przestrzeganiem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych oraz zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi dokumentacji związanej z rozpowszechnianiem wizerunku. Szkolenia zostało poprowadzone przez prawnika naszej Kancelarii Ani Sokołowską.

Więcej aktualności