Blog

28-08-2019

Termin B2B odnosi się do współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W branży IT często tym mianem określa się model współpracy dewelopera z firmą informatyczną. Model ten opiera się na założeniu, że stronami kontraktu są niezależni przedsiębiorcy. Wstępem do podjęcia takiej współpracy dla programisty jest uzyskanie statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej.

 

 

dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

01-08-2019

Usługa związana z badaniem due diligence koncentruje się na kompleksowej analizie aktualnego stanu oraz potencjału danego przedsiębiorstwa. Wyniki tej analizy są podstawą do podejmowania decyzji w procesach mergers & acqusitions (m&a), jak również w procesach inwestycyjnych obejmujących transakcje nabycia udziałów lub akcji. Analiza due dilligence może mieć również znaczenie przy planowaniu działań restrukturyzacyjnych oraz wprowadzeniu akcji do obrotu publicznego. 

Witold Jelito
Radca Prawny

08-07-2019

Aktywność biznesowa związana z prowadzeniem sklepu internetowego, klasyfikowana jest jako handel elektroniczny, inaczej zwany e-commerce. Taki rodzaj działalności podlega specyficznym obwarowaniom prawnym, w tym artykule skoncentrujemy się natomiast na kilku najistotniejszych aspektach.