Blog

23-09-2021

28 czerwca do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk nr 1344). Na chwilę obecną projekt ten jest w rękach  Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt zakłada zmiany mi.in. w zakresie przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz instytucji wyzysku. Co dokładnie zostanie zmodyfikowane?

Alicja Niemand
Asystent Prawny

04-08-2021

Znak towarowy to jeden z najważniejszych elementów w firmie. Pełni on funkcję marketingową dzięki czemu podmiot gospodarczy jest rozpoznawalny na rynku, ale też stanowi on o jakości firmy. Dlatego tak ważne jest żeby znak towarowy był unikatowy i odróżnialny graficznie od oznaczeń innych podmiotów.


21-07-2021

Każde przedsiębiorstwo posiada informacje, które nie powinny trafić do opinii publicznej lub dostać się w niepowołane ręce. Mogą to być dane techniczne lub organizacyjne, informacje o planowanych projektach, zatrudnianych pracownikach, wysokościach wynagrodzeń czy kosztach, które ponosi działalność. Bardzo często część z tych informacji musi zostać ujawniona innym podmiotom do celów współpracy. Należy wówczas zapewnić, że podmioty te zatrzymają taką informację dla siebie i będą z niej korzystać tylko do celów współpracy. W takich wypadkach należy podpisać umowę o zachowaniu poufności, czyli tzw. NDA (non-disclosure agreement).


13-07-2021

Wśród modeli dystrybucji oprogramowania w ostatnim czasie z pewnością największą popularność zdobywa SaaS – model dystrybucji oprogramowania w chmurze. Jest to rozwiązanie, które pozwoliło pojedynczym użytkownikom na ominięcie procesu instalacji programu na swoim komputerze, a przedsiębiorstwom na pominięcie długotrwałego i kosztownego procesu wdrożenia.


28-06-2021

Decydując się na rozpoczęcie własnej działalności, każdy przedsiębiorca stoi przed trudnym wyborem co do jej formy. To ona będzie warunkować późniejsze działanie firmy. Spółka komandytowo – akcyjna jest spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik zwany komplementariuszem, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i jest wyłączony z odpowiedzialności za zobowiązania spółki (wynika to z jego pozycji w spółce – jest traktowany jako inwestor).

Alicja Niemand
Asystent Prawny

01-06-2021

Wraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, podejście do tematu ochrony danych osobowych zmieniło się diametralnie i kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia. Jednym z powodów tej zmiany były wysokie administracyjne kary pieniężne, które przewiduje RODO.

Paulina Klimas
Aplikant Radcowski

30-03-2021

Oprogramowanie komputerowe może być udostępniane użytkownikom na podstawie różnych licencji. W zależności od wybranej licencji producent oprogramowania może umożliwić użytkownikom różne sposoby korzystania z oprogramowania jak również na różnych warunkach może zarabiać na jego udostępnianiu. Przy wprowadzaniu swojego programu na rynek ważne jest właściwe dobranie warunków licencji, aby była jak najlepiej dopasowana do wybranego modelu dystrybucji oraz jak najlepiej zabezpieczała prawa autora.


06-03-2021

Przez trwającą pandemię koronawirusa, która spowodowała zastój gospodarki, wielu przedsiębiorców podjęło decyzję o ogłoszeniu upadłości lub zawieszeniu działalności prowadzonych spółek. W artykule postaramy się przybliżyć różnice między tymi instytucjami.

Rafał Wieczerzak
Młodszy Prawnik

26-02-2021

Współczesny obrót gospodarczy dostarcza różnych wyzwań, które sprawiają, że konieczny jest dobór odpowiedniej formy zatrudnienia, do realizowanych przez przedsiębiorcę zadań. Duża liczba podmiotów zatrudniających decyduje się na nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi  nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również wszelkich umów prawa cywilnego, stanowiących tzw. nietypowe formy zatrudnienia. 


23-02-2021

W momencie, w którym w ramach działalności gospodarczej współpracuje ze sobą więcej niż jedna spółka, należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób należy sformalizować poszczególne współzależności tak, aby być w stanie możliwie najsprawniej prowadzić działalność. Jednym z najczęściej spotykanych rozwiązań jest holding. 


20-02-2021

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które znacząco mogą wpłynąć na dotychczasową praktykę zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne. Mowa o rejestrze umów o dzieło, do którego obowiązkowo zgłaszane mają być umowy zawarte od stycznia. Jakie obowiązki zmiana ta oznacza dla pracodawców, jak wpływa na sytuację pracowników oraz jakie niesie za sobą ryzyka? 


30-12-2020

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące branżę e-commerce, które będą miały bardzo duże znaczenie praktyczne, głównie dla sklepów internetowych. Nowelizacja wprowadza bowiem nową kategorię podmiotów występujących w handlu – jednoosobowych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.


17-12-2020

Korzystanie z serwisów płatności elektronicznych typu PayU jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym i szybkim, a w obliczu pandemii także bezpiecznym dla naszego zdrowia.


30-11-2020

Handel elektroniczny już od dłuższego czasu nabiera rozpędu, a w ostatnich latach na rynku pojawiło się kilku gigantów świadczących usługi pośrednictwa przy sprzedaży w Internecie.


26-11-2020

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, która w czasach COVID-19 nabiera jeszcze większego znaczenia, coraz więcej zakupów dokonujemy za pośrednictwem sklepów internetowych i podobnych platform sprzedażowych.


19-07-2020

Wraz z wejściem w życie przepisów RODO, doszło do powstania wielu wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników i rekrutujących się kandydatów. W związku z wątpliwościami, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradnik RODO dla pracodawców, w którym zostały omówione m.in. poniżej poruszone kwestie.


30-06-2020

Przestawiamy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwaną Tarczą antykryzysową 4.0


23-05-2020

Logo firmy, o ile spełnia wymogi podyktowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc jeśli jest twórcze i indywidualne, może być chronione pod reżimem prawa autorskiego. W praktyce może okazać się to zarówno zaletą, jak i wadą. W dalszej części artykułu opiszemy aspekty praktyczne i prawne oznaczeń firmy stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Paulina Klimas
Aplikant Radcowski

17-05-2020

Przestawiamy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0. dotyczące rozwiązań dla przedsiębiorców i pracodawców.


29-04-2020

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Niestety często zdarza się, że błędy popełnione na etapie zawierania umowy z kontrahentem narażają potem firmę na duże koszty. Z tego powodu powinniśmy bardzo uważać na etapie negocjacji, aby zapewnić sobie dobre warunki współpracy, które nie utrudnią nam w przyszłości funkcjonowania. W tym artykule poruszymy najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w umowach i najważniejsze aspekty, na które należy zwracać uwagę.


22-04-2020

Przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje nowa tarcza antykryzysowa 2.0.


10-04-2020

Ze względu na obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się stan prawny i związane z tym liczne wątpliwości co do wprowadzonych rozwiązań przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje obecna tarcza antykryzysowa 1.0.

Paulina Klimas
Aplikant Radcowski

20-03-2020

Przy zakładaniu start-upu, poza pomysłem, najważniejszą rzeczą jest właściwy wybór formy działalności firmy. Wybór złej formy, niedostosowanej do profilu działalności firmy, może w przyszłości znacząco utrudnić rozwój start-upu lub nawet uniemożliwić pozyskiwanie inwestorów, zaś jej zmiana na późniejszym etapie często jest kosztowna i powoduje wiele utrudnień.

 


03-03-2020

Pod pojęciem startupu najczęściej rozumiemy firmę we wczesnej fazie rozwoju, działającą w obszarze nowych technologii lub wykorzystującą w swojej działalności nowe technologie. Startupy cechuje wysokie ryzyko niepowodzenia, co wiąże się przede wszystkim z faktem, iż ich głównym aktywem jest mniej lub bardziej sprecyzowany pomysł na biznes, oraz czas i gotowość do pracy ich założycieli, ale brakuje im wypracowanej metody jak te aktywa przekuć na sukces rynkowy.

dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

14-01-2020

Umowa wdrożeniowa reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. W zależności od zakresu prac realizowanych w ramach danego projektu, poszczególne umowy wdrożeniowe mogą się od siebie istotnie różnić.

Witold Jelito
Radca Prawny

19-12-2019

Każdy z nas, używając Internetu, widział komunikat o plikach cookies. Nawet wchodząc na stronę, na której zamieszczony jest ten tekst można taki znaleźć. Ale czy zastanawialiście się kiedyś co to właściwie są te cookies i skąd biorą się te wyskakujące zewsząd okienka, informujące nas o ich używaniu?


30-11-2019

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa wprowadzamy innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające działanie firmy, przeznaczone dla pracowników czy też usprawniające kontakt z klientem. Wybór dostawcy to dopiero początek, często zapominamy jednak, że każdy nowy program czy urządzenie po wdrożeniu będzie wymagać napraw i usuwania błędów, które prawdopodobnie uwidocznią się wraz z użytkowaniem. Kto wtedy za to zapłaci i w jakim czasie możemy spodziewać się naprawy błędu? Takie kwestie między innymi reguluje umowa serwisowa (utrzymaniowa) SLA (ang. Service Level Agreement).

Paulina Klimas
Aplikant Radcowski

20-11-2019

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wprowadza zmiany w  systemie emerytalnym dotyczącym tzw. „filaru II” , w którym powstaną obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe. Do czasu wejścia w życie ww. ustawy w III filarze systemu emerytalnego odkładanie na emerytury pracowników było dobrowolne. Natomiast od 2019 r. ustawa zakłada obowiązkowe utworzenie PPK przez wszystkich przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają co najmniej 1 osobę. Oznacza to, że od 2019 roku pracodawcy, wspólnie ze swoimi pracownikami, odkładać będą wpłaty na poczet przyszłych emerytur.


14-11-2019

 

Wraz z końcem roku mijają dwa terminy do uzupełnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczone przez ustawy nowelizujące Ustawę o KRS. Zmiana dotyczy weryfikacji i ewentualnej korekty kodów PKD oraz wskazania adresów do doręczeń.

 


08-11-2019

W dobie rozwoju technologicznego niezwykle istotną gałęzią prawa stała się własność intelektualna, obejmująca głównie prawo autorskie i własność przemysłową, dotycząca praw na dobrach niematerialnych. Ze względu na rosnące znaczenie praw własności intelektualnej, ważne jest poszerzanie świadomości dotyczącej ich roli, dlatego w dalszej części i kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty.

Paulina Klimas
Aplikant Radcowski

06-11-2019

 

Jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów RODO związana z ujawnianie danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o tym dowiedzą się Państwo w niniejszym wpisie.


18-10-2019

 

 

Dnia 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a w związku z tym na spółki handlowe zostały nałożone nowe obowiązki. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo kogo dotyczy rejestracja oraz jak prawidłowo wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego w spółce.


10-10-2019

 

Dla każdego przedsiębiorcy zakładającego start-up i poszukującego sposobów na sfinansowanie swojej inwestycji istotnym punktem są negocjacje z inwestorem. W niniejszym wpisie przedstawiamy zagadnienia na, które warto zwrócić szczególną uwagę oraz rozjaśniamy niektóre pojęcia związane z takimi negocjacjami.


28-08-2019

Termin B2B odnosi się do współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W branży IT często tym mianem określa się model współpracy dewelopera z firmą informatyczną. Model ten opiera się na założeniu, że stronami kontraktu są niezależni przedsiębiorcy. Wstępem do podjęcia takiej współpracy dla programisty jest uzyskanie statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej.

 

 

dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

01-08-2019

Usługa związana z badaniem due diligence koncentruje się na kompleksowej analizie aktualnego stanu oraz potencjału danego przedsiębiorstwa. Wyniki tej analizy są podstawą do podejmowania decyzji w procesach mergers & acqusitions (m&a), jak również w procesach inwestycyjnych obejmujących transakcje nabycia udziałów lub akcji. Analiza due dilligence może mieć również znaczenie przy planowaniu działań restrukturyzacyjnych oraz wprowadzeniu akcji do obrotu publicznego. 

Witold Jelito
Radca Prawny

08-07-2019

Aktywność biznesowa związana z prowadzeniem sklepu internetowego, klasyfikowana jest jako handel elektroniczny, inaczej zwany e-commerce. Taki rodzaj działalności podlega specyficznym obwarowaniom prawnym, w tym artykule skoncentrujemy się natomiast na kilku najistotniejszych aspektach. 


18-07-2017

Niniejszy artykuł stanowi drugi z serii artykułów poświęconych tematyce umów wdrożeniowych. Zostaną w nim omówione zagadnienia związane z odbiorem prac, zarządzaniem projektem, wynagrodzeniem oraz zasadami odpowiedzialności.

Witold Jelito
Radca Prawny

02-12-2016

Umowa wdrożeniowa należy do kluczowych kontraktów związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zamawiającego, umowa ta reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe. Takie ogólne ujęcie jest nieco uproszczone. W istocie bowiem wdrożenie systemu IT stanowi wieloetapowy proces, na który mogą składać się m.in.: analiza informatyczna, projektowanie i tworzenie oprogramowania, jego instalacja, uruchomienie, migracja danych czy integracja ze środowiskiem informatycznym. Oprócz tego, umowa wdrożeniowa może przewidywać dodatkowe usługi, jak asysta wdrożeniowa czy szkolenia użytkowników. Specyfika prac wykonywanych w ramach wdrożenia powoduje, że poszczególne umowy wdrożeniowe mogą się od siebie istotnie różnić. Niemniej jednak można wskazać pewne stałe elementy charakterystyczne dla tego rodzaju kontraktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie procesu przygotowywania oraz negocjowania umowy. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów, których celem będzie syntetyczne zaprezentowanie tych elementów.

Witold Jelito
Radca Prawny

12-05-2016

W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Państwu nowe orzeczenie Sądu Najwyższego o sygnaturze III CZP 89/15, zapadłe 31 marca 2016 r. Jest ono o tyle interesujące, iż problem, którym zajmował się Sąd Najwyższy dotyczy bardzo szerokiego kręgu osób, w praktyce każdej, która pełni lub pełniła funkcje w zarządzie spółki handlowej. Zanim jednak przejdę do meritum nie mogę się oprzeć osobistej refleksji.

Jakub Cebula
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

14-12-2015

W ostatnich latach w branży IT można zaobserwować rosnącą popularność tzw. pozapracowniczych form zatrudniania programistów (np. umów o dzieło lub umów o świadczenie usług). Zainteresowanie takimi formami współpracy istnieje zarówno po stronie pracodawców, którzy dzięki ich zastosowaniu mogą optymalizować koszty, jak również u programistów, którym formy te zapewniają większą elastyczność współpracy oraz wyższe dochody. Poniżej przedstawione zostały istotniejsze zagadnienia związane z tego typu umowami.

Witold Jelito
Radca Prawny