Blog

19-07-2020

Wraz z wejściem w życie przepisów RODO, doszło do powstania wielu wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników i rekrutujących się kandydatów. W związku z wątpliwościami, po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał poradnik RODO dla pracodawców, w którym zostały omówione m.in. poniżej poruszone kwestie.


30-06-2020

Przestawiamy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw zwaną Tarczą antykryzysową 4.0


23-05-2020

Logo firmy, o ile spełnia wymogi podyktowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc jeśli jest twórcze i indywidualne, może być chronione pod reżimem prawa autorskiego. W praktyce może okazać się to zarówno zaletą, jak i wadą. W dalszej części artykułu opiszemy aspekty praktyczne i prawne oznaczeń firmy stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego.


17-05-2020

Przestawiamy Państwu najważniejsze zmiany wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0. dotyczące rozwiązań dla przedsiębiorców i pracodawców.


29-04-2020

Zawieranie umów jest nieodłącznym elementem prowadzenia firmy. Niestety często zdarza się, że błędy popełnione na etapie zawierania umowy z kontrahentem narażają potem firmę na duże koszty. Z tego powodu powinniśmy bardzo uważać na etapie negocjacji, aby zapewnić sobie dobre warunki współpracy, które nie utrudnią nam w przyszłości funkcjonowania. W tym artykule poruszymy najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w umowach i najważniejsze aspekty, na które należy zwracać uwagę.

Tomasz Biernacki młody mężczyzna w ciemnej marynarce, krawatem we wzorki i białej koszuli
Tomasz Biernacki
Młodszy Prawnik

22-04-2020

Przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje nowa tarcza antykryzysowa 2.0.


10-04-2020

Ze względu na obecną sytuacją wywołaną epidemią COVID-19, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się stan prawny i związane z tym liczne wątpliwości co do wprowadzonych rozwiązań przekazujemy Państwu zwięzłe informację dotyczące rozwiązań dla pracodawców i przedsiębiorców, które przewiduje obecna tarcza antykryzysowa 1.0.


20-03-2020

Przy zakładaniu start-upu, poza pomysłem, najważniejszą rzeczą jest właściwy wybór formy działalności firmy. Wybór złej formy, niedostosowanej do profilu działalności firmy, może w przyszłości znacząco utrudnić rozwój start-upu lub nawet uniemożliwić pozyskiwanie inwestorów, zaś jej zmiana na późniejszym etapie często jest kosztowna i powoduje wiele utrudnień.

 

Tomasz Biernacki młody mężczyzna w ciemnej marynarce, krawatem we wzorki i białej koszuli
Tomasz Biernacki
Młodszy Prawnik

03-03-2020

Pod pojęciem startupu najczęściej rozumiemy firmę we wczesnej fazie rozwoju, działającą w obszarze nowych technologii lub wykorzystującą w swojej działalności nowe technologie. Startupy cechuje wysokie ryzyko niepowodzenia, co wiąże się przede wszystkim z faktem, iż ich głównym aktywem jest mniej lub bardziej sprecyzowany pomysł na biznes, oraz czas i gotowość do pracy ich założycieli, ale brakuje im wypracowanej metody jak te aktywa przekuć na sukces rynkowy.

Jakub Kabza młody mężczyzna, krótko ścięty, w czarnej marynarce i białej koszuli
dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

14-01-2020

Umowa wdrożeniowa reguluje kwestie dostarczenia i uruchomienia oprogramowania obsługującego określone procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. W zależności od zakresu prac realizowanych w ramach danego projektu, poszczególne umowy wdrożeniowe mogą się od siebie istotnie różnić.

Witold Jelito Mężczyzna z założonymi na siebie rękami, w średniej długości włosach i czarnej marynarce
Witold Jelito
Radca Prawny

19-12-2019

Każdy z nas, używając Internetu, widział komunikat o plikach cookies. Nawet wchodząc na stronę, na której zamieszczony jest ten tekst można taki znaleźć. Ale czy zastanawialiście się kiedyś co to właściwie są te cookies i skąd biorą się te wyskakujące zewsząd okienka, informujące nas o ich używaniu?

Tomasz Biernacki młody mężczyzna w ciemnej marynarce, krawatem we wzorki i białej koszuli
Tomasz Biernacki
Młodszy Prawnik

30-11-2019

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa wprowadzamy innowacyjne rozwiązania informatyczne wspomagające działanie firmy, przeznaczone dla pracowników czy też usprawniające kontakt z klientem. Wybór dostawcy to dopiero początek, często zapominamy jednak, że każdy nowy program czy urządzenie po wdrożeniu będzie wymagać napraw i usuwania błędów, które prawdopodobnie uwidocznią się wraz z użytkowaniem. Kto wtedy za to zapłaci i w jakim czasie możemy spodziewać się naprawy błędu? Takie kwestie między innymi reguluje umowa serwisowa (utrzymaniowa) SLA (ang. Service Level Agreement).


20-11-2019

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wprowadza zmiany w  systemie emerytalnym dotyczącym tzw. „filaru II” , w którym powstaną obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe. Do czasu wejścia w życie ww. ustawy w III filarze systemu emerytalnego odkładanie na emerytury pracowników było dobrowolne. Natomiast od 2019 r. ustawa zakłada obowiązkowe utworzenie PPK przez wszystkich przedsiębiorców, którzy w swoich firmach zatrudniają co najmniej 1 osobę. Oznacza to, że od 2019 roku pracodawcy, wspólnie ze swoimi pracownikami, odkładać będą wpłaty na poczet przyszłych emerytur.


14-11-2019

 

Wraz z końcem roku mijają dwa terminy do uzupełnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym wyznaczone przez ustawy nowelizujące Ustawę o KRS. Zmiana dotyczy weryfikacji i ewentualnej korekty kodów PKD oraz wskazania adresów do doręczeń.

 

Tomasz Biernacki młody mężczyzna w ciemnej marynarce, krawatem we wzorki i białej koszuli
Tomasz Biernacki
Młodszy Prawnik

08-11-2019

W dobie rozwoju technologicznego niezwykle istotną gałęzią prawa stała się własność intelektualna, obejmująca głównie prawo autorskie i własność przemysłową, dotycząca praw na dobrach niematerialnych. Ze względu na rosnące znaczenie praw własności intelektualnej, ważne jest poszerzanie świadomości dotyczącej ich roli, dlatego w dalszej części i kolejnych artykułach postaramy się przybliżyć najważniejsze aspekty.


06-11-2019

 

Jak wygląda kwestia ochrony danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów RODO związana z ujawnianie danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o tym dowiedzą się Państwo w niniejszym wpisie.


18-10-2019

 

 

Dnia 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a w związku z tym na spółki handlowe zostały nałożone nowe obowiązki. W niniejszym artykule dowiedzą się Państwo kogo dotyczy rejestracja oraz jak prawidłowo wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego w spółce.


10-10-2019

 

Dla każdego przedsiębiorcy zakładającego start-up i poszukującego sposobów na sfinansowanie swojej inwestycji istotnym punktem są negocjacje z inwestorem. W niniejszym wpisie przedstawiamy zagadnienia na, które warto zwrócić szczególną uwagę oraz rozjaśniamy niektóre pojęcia związane z takimi negocjacjami.

Tomasz Biernacki młody mężczyzna w ciemnej marynarce, krawatem we wzorki i białej koszuli
Tomasz Biernacki
Młodszy Prawnik

28-08-2019

Termin B2B odnosi się do współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W branży IT często tym mianem określa się model współpracy dewelopera z firmą informatyczną. Model ten opiera się na założeniu, że stronami kontraktu są niezależni przedsiębiorcy. Wstępem do podjęcia takiej współpracy dla programisty jest uzyskanie statusu przedsiębiorcy, co wiąże się z koniecznością założenia działalności gospodarczej.

 

 

Jakub Kabza młody mężczyzna, krótko ścięty, w czarnej marynarce i białej koszuli
dr Jakub Kabza
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający

01-08-2019

Usługa związana z badaniem due diligence koncentruje się na kompleksowej analizie aktualnego stanu oraz potencjału danego przedsiębiorstwa. Wyniki tej analizy są podstawą do podejmowania decyzji w procesach mergers & acqusitions (m&a), jak również w procesach inwestycyjnych obejmujących transakcje nabycia udziałów lub akcji. Analiza due dilligence może mieć również znaczenie przy planowaniu działań restrukturyzacyjnych oraz wprowadzeniu akcji do obrotu publicznego. 

Witold Jelito Mężczyzna z założonymi na siebie rękami, w średniej długości włosach i czarnej marynarce
Witold Jelito
Radca Prawny

08-07-2019

Aktywność biznesowa związana z prowadzeniem sklepu internetowego, klasyfikowana jest jako handel elektroniczny, inaczej zwany e-commerce. Taki rodzaj działalności podlega specyficznym obwarowaniom prawnym, w tym artykule skoncentrujemy się natomiast na kilku najistotniejszych aspektach.