Blog

Aspekty prawne prowadzenia sklepu internetowego. O czym należy pamiętać?

08-07-2019

Aktywność biznesowa związana z prowadzeniem sklepu internetowego, klasyfikowana jest jako handel elektroniczny, inaczej zwany e-commerce. Taki rodzaj działalności podlega specyficznym obwarowaniom prawnym, w tym artykule skoncentrujemy się natomiast na kilku najistotniejszych aspektach. 

W sytuacji zawierania umowy z konsumentem na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy (za pośrednictwem Internetu), sama Ustawa o prawach konsumenta (art. 12), nakłada na właścicieli sklepu online ponad 20 różnego rodzaju obowiązków.

 

Informacja dla klienta jeszcze przed pierwszym zakupem

Istotne jest to, żeby e-przedsiębiorca zadbał o ich przekazanie jeszcze przed pierwszym złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, dlatego też koniecznym warunkiem rejestracji, jest możliwość zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego sprzedawcy i potwierdzenia faktu zapoznania się z tym dokumentem. Regulamin to w skrócie zbiór informacji na temat praw, obowiązków i procedur, istotnych z punktu widzenia całego procesu kupna-sprzedaży w Internecie. 

Jest to również idealny dokument, w którym powinny pojawić się wszelkie wymagane prawem zapisy. Oprócz oczywistych informacji, iż mamy do czynienia z umową na odległość, w regulaminie muszą znaleźć się m.in.informacje o danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy wraz z numerami wpisów w odpowiednich rejestrach. 

E-sprzedawca powinien także poinformować o profilu swojej działalności, o tym co wpływa na cenę końcową towaru/usługi (np. koszty dostawy), jaki jest sposób i termin dostawy, jakie są ewentualne ograniczenia w realizacji zamówień oraz o metodach i terminie zapłaty. To nie wszystko, bowiem konieczne jest powiadomienie o możliwej procedurze odstąpienia od umowy, a także o warunkach reklamacji i zasad udzielania gwarancji.

Rewolucja w obszarze ochrony danych osobowych

Bardzo ważnym aspektem prawnym, jaki należy mieć na uwadze, od dnia wejścia w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jest m.in. zaktualizowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym tzw. polityki prywatności/polityki cookies. Jednym z koniecznych elementów jest również uzyskanie odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych kupujących, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail. 

Przepisy RODO, zobowiązują również sprzedawców do wypełnienia ciążącego na nich, jako na administratorze danych, obowiązku informacyjnego wobec swoich klientów. Wypełniając obowiązek informacyjny należy m.in. wskazać kto jest administratorem danych, przez jaki czas i w jakim celu dane te będą przetwarzane oraz jakie prawa przysługują klientowi w obszarze ochrony swoich danych osobowych. 

Polityka prywatności wraz z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi są dobrą formą do czytelnego wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze. W praktyce, kwestia zaktualizowania oraz wdrożenia wymaganych przepisami procedur ochrony danych osobowych, wiąże się m.in. z dostosowaniem do RODO zarówno czynności stricte biznesowych, systemów informatycznych wspomagających działalność handlową, jak również opracowaniem dokumentacji wewnętrznej, związanej z procedurą ochrony danych osobowych.

Powyższe kwestie są jednymi z istotniejszych, natomiast w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i rodzaju świadczonych usług zastosowanie mogą znaleźć również przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

O Autorze

Ani Sokołowska
  • Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców
  • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz międzynarodowym
  • Zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych