Blog

RODO a jawność danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

06-11-2019

Problem ochrony danych osobowych (RODO)

O Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) pisałam w poprzednim wpisie na blogu, sygnalizując jedynie o problemie ochrony danych osobowych gromadzonych w CRBR, nad którym pochylę się w poniższym artykule.

 

RODO a jawność CRBR

Rejestr prowadzony przez Ministerstwo finansów jest jawny, a dostęp do niego bezpłatny, zatem każdy będzie miał wgląd w dane w nim umieszczone (tj. m.in. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu w danej spółce).

I tu nasuwa się pytanie, jak ma się ochrona danych osobowych do jawnego rejestru, w którym widocznych jest tak dużo danych osobowych bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi, ze z uwagi na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, nasza zgoda na przetwarzanie tych danych nie jest wymagana.

Mało tego w przypadku CRBR nie będą miały zastosowania przepisy art. 15 ust. 1 lit. c) RODO tzn. osoba, której dane dotyczą, nie będzie uprawniona do uzyskania od administratora informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

Mimo istnienia ww. przepisów, zezwalających na przetwarzanie danych osobowych, rodzi się pytanie, czy aby na pewno udostępnianie publicznie na dużą skalę danych osobowych w szczególności nr PESEL jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Jak to możliwe, że w dobie RODO szczegółowe dane osobowe trafiają do internetu?

Podobnym rozważaniom i wątpliwościom poddane zostało  ujawnienie numerów PESEL w KRS. Urząd Ochrony Danych Osobowych uważa, że koncepcja powszechnej jawności PESEL wymaga ponownej, dogłębnej analizy. Przepisy te nie współgrają z rozporządzeniem RODO, które nakazuje przetwarzającym dane osobowe zachowanie szczególnej ostrożności, w tym zabezpieczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a ponadto nakładają nacisk na minimalizację w gromadzeniu danych osobowych.

 

Wydaje się, że kwestia zbierania danych osobowych, w tym nr PESEL do CRBR podlega analogicznym rozważaniom, choć na chwilę obecną trudno to rozstrzygnąć. Czas pokaże jaka będzie praktyka w tym zakresie.

O Autorze

Ani Sokołowska
  • Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców
  • Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz międzynarodowym
  • Zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych