IT

Pomoc prawna dla branży IT

 

Naszą podstawową specjalizacją jest wspieranie i obsługa prawna firm IT oraz odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT. Klientami Kancelarii są zarówno firmy informatyczne świadczące dedykowane usługi informatyczne (np. wdrażanie systemów informatycznych, aplikacje mobilne) lub oferujące rozwiązania gotowe, jak również firmy wdrażające we własnym przedsiębiorstwie takie rozwiązania. Nasi radcowie prawni i prawnicy posiadają niezbędne przygotowanie informatyczne oraz kompleksową wiedzę z zakresu prawa IT.
Do spraw najczęściej zlecanych przez Klientów należą:

  • wsparcie prawne na etapie analizy przedwdrożeniowej
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów na wdrożenie systemu informatycznego
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów serwisowych (SLA)
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów licencyjnych lub sprzedaży oprogramowania
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów z personelem, w tym umów o pracę oraz b2b
  • obsługa prawna relacji z partnerami w ramach sieci partnerskiej
  • kompleksowa obsługa prawna firm IT
  • doradztwo w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną
  • pomoc prawnika IT w sprawach spornych