IT

Pomoc prawna dla branży IT

Naszą podstawową specjalizacją jest wspieranie firm z sektora IT oraz odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT. Klientami Kancelarii są zarówno firmy informatyczne świadczące dedykowane usługi informatyczne (np. wdrażanie systemów informatycznych, aplikacje mobilne) jak również oferujące rozwiązania gotowe. Nasi radcowie prawni i prawnicy posiadają niezbędne przygotowanie informatyczne.

Do spraw zlecanych nam najczęściej przez naszych Klientów można zaliczyć:

  • wsparcie prawne na etapie analizy przedwdrożeniowej
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów na wdrożenie systemu informatycznego
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów serwisowych (SLA)
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów licencyjnych lub sprzedaży oprogramowania
  • obsługa prawna relacji z partnerami w ramach sieci partnerskiej
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów z personelem, w tym umów o pracę oraz b2b
  • doradztwo w zakresie spraw związanych z własnością intelektualną
  • pomoc w sprawach spornych dotyczących IT