Prawnik dla branży medycznej

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną podmiotom leczniczym, w szczególności
szpitalom, przychodniom oraz indywidualnym praktykom lekarskim i pielęgniarskim oraz wytwórcą i dystrybutorom wyrobów medycznych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami leczniczymi, w tym szpitalami i przychodniami.

Prawnicy Kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa medycznego i są zaznajomieni ze specyfiką funkcjonowania podmiotów leczniczych. Wspieramy podmioty lecznicze na każdym etapie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. od kwestii związanych z ruchem chorych, prawami pacjenta, dokumentowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych (zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, dokumentacja medyczna), aż po kwestie organizacyjne oraz wsparcie prawne w sytuacjach spornych.

Podmiotom leczniczym proponujemy m.in.:

 • opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z kontrahentami
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów z personelem
 • przygotowywanie dokumentów organizacyjnych, w tym regulaminu organizacyjnego
 • analizę i opracowanie kwestii bezpieczeństwa prawnego danych osobowych przetwarzanych
  w podmiocie leczniczym (RODO, dokumentacja medyczna)
 • doradztwo prawne w zakresie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • pomoc w zakresie relacji z NFZ, kontaktów z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz organami
  inspekcji sanitarnej,
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących tzw. błędów medycznych
 • monitoring przepisów prawa dotyczących ochrony zdrowia i innych gałęzi prawa istotnych
  dla podmiotów leczniczych.