Ochrona zdrowia

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną podmiotom leczniczym, w szczególności szpitalom, przychodniom oraz indywidualnym praktykom lekarskim.

Podmiotom leczniczym proponujemy m.in.:

  • opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z kontrahentami
  • przygotowywanie lub opiniowanie umów z personelem
  • przygotowywanie dokumentów organizacyjnych, w tym regulaminu organizacyjnego
  • analizę i opracowanie kwestii bezpieczeństwa prawnego danych osobowych przetwarzanych w podmiocie leczniczym (RODO, dokumentacja medyczna)
  • doradztwo prawne w zakresie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • pomoc prawną w zakresie stosunków z NFZ