Kariera

Praktyki

Kancelaria oferuje możliwość odbycia praktyk studentom IV lub V roku prawa oraz aplikantom radcowskim. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@jciw.pl. Szczególnym atutem kandydata będą bardzo dobre wyniki w nauce oraz posiadana praktyka zawodowa.

Praca w Kancelarii

Osoby zainteresowane pracą w Kancelarii mogą przesyłać swoje aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny na adres: rekrutacja@jciw.pl. Od kandydatów wymagamy znajomości prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej. Mile widziana posiadana praktyka zawodowa oraz znajomość prawniczego języka angielskiego.

Kancelaria zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami na praktykantów lub pracowników.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie klauzuli:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną Cebula i Współpracownicy w Krakowie przy ul. Konfederackiej 14/3, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna Cebula i Współpracownicy. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@jciw.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.