IT oraz własność intelektualna

Pomoc prawna dla branży IT

Nowe technologie teleinformatyczne sukcesywnie zyskują popularność w kolejnych dziedzinach i gałęziach gospodarki. Ten fakt nie pozostaje bez reakcji ustawodawcy, który wprowadza kolejne regulacje związane z IT. Krakowska Kancelaria Prawna Cebula i Współpracownicy zapewnia obsługę firm oferujących produkty oraz usługi informatyczne. Zajmujemy się także wsparciem odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT w swoich firmach.

Nasi prawnicy mają bardzo dobre przygotowanie informatyczne, w tym biegle posługują się terminologią branżową. Dzięki temu świetnie rozumiemy specyfikę działalności firm informatycznych, i na tej podstawie potrafimy zaproponować Klientom konstrukcje prawne najlepiej odpowiadające ich interesom. Radcowie prawni i prawnicy naszej Kancelarii zajmują się udzielaniem porad, sporządzaniem dokumentacji, a także reprezentowaniem Klientów w prowadzonych z ich udziałem postępowaniach sądowych.

Kancelaria doradza także w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne,  sporządzamy opinie prawne a także wspieramy Klientów w sporach na gruncie prawa własności intelektualnej.

Obsługa firm realizowana przez naszą Kancelarię może mieć zarówno charakter jednorazowy i dotyczyć konkretnej sprawy, jak i też przybrać formę stałej współpracy, w ramach której zajmujemy się wszystkimi sprawami Klienta związanymi z prawem IT.