Ochrona zdrowia

Kolejnym obszarem naszej szczególnej specjalizacji jest doradztwo prawne dla podmiotów leczniczych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną podmiotom udzielającym stacjonarnych, całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Podmiotom leczniczym proponujemy m.in.:

  • bieżącą obsługę prawną,
  • doradztwo prawne i reprezentację w związku z roszczeniami pacjentów,
  • obsługę zamówień publicznych,
  • pomoc prawną w zakresie stosunków z NFZ, w tym obsługę prawną kontraktów,
  • opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z kontrahentami,
  • całościową analizę i opracowanie kwestii bezpieczeństwa prawnego danych osobowych przetwarzanych w podmiocie leczniczym,
  • doradztwo prawne w zakresie spraw pracowniczych,
  • doradztwo prawne w zakresie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.