Rynek kapitałowy

Kancelaria Prawa Cebula i Współpracownicy prowadzi obsługę prawną podmiotów działających na rynku kapitałowym, do których należą zarówno emitenci papierów wartościowych, inwestorzy jak również instytucje świadczące usługi w ramach rynku kapitałowego.

Doradzamy w szczególności w następujących obszarach:

  • niepubliczne emisje obligacji korporacyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z emisją;
  • niepubliczne emisje akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym przygotowanie dokumentacji prawnej związanej z emisją;
  • reprezentacja klientów przed firmami inwestycyjnymi w związku z usługami świadczonymi przez te podmioty;
  • obrót instrumentami finansowymi, w tym obsługa transakcji sprzedaży i kupna instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym;
  • obsługa inwestycji w spółki publiczne;
  • obsługa spółek publicznych, m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych;
  • bieżąca obsługa prawna firm inwestycyjnych;
  • obsługa relacji firmy inwestycyjnej z podmiotem nadzorującym.