Nasz zespół

Jakub Cebula

Dane kontaktowe

e-mail:

telefon: 12 267 74 51


Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską przygotowywał w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ pod kierunkiem Prof. Stanisława Włodyki. Został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w 1998 roku.

Od początku związany z branżą IT, karierę zawodową rozpoczynał m.in. w spółkach grupy Elektrim S.A. W tym okresie zajmował się także projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Twórca oprogramowania (w tym także rozwiązań opartych o języki niskiego poziomu, głownie w architekturze x86) i licznych artykułów z zakresu popularyzowania informatki, uzyskał certyfikaty w zakresie projektowania aplikacji i administrowania systemem Lotus Domino.

W latach 1999-2000 Radca prawny w Comarch S.A. i Stream Communications sp. z o.o. Od 2000 roku związany z DRQ S.A. (początkowo w ramach Grupy ITI, a potem Asseco). Do roku 2008 pełnił m.in. funkcje Dyrektora Biura Prawnego i Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Od 2008 roku związany z grupą kapitałową Scanmed. W latach 2012-2015 Dyrektor Biura Prawnego Grupy Scanmed. Pełnił także m.in. funkcję członka Rady Nadzorczej Scanmed S.A. i Klinik Kardiologii Allenort sp. z o.o.

Od 2013 r. jest radcą prawnym Szpitala Powiatowego w Bochni.

Przewodniczący Komisji Prawnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, uczestniczy także w pracach zespołu ds. reformy Prawa Kościelnego powołanego przez Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Członek Synodu Kościoła oraz sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Współautor i redaktor pierwszego komentarza do Prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Kancelarię prowadzi od 2001r.; w jej ramach obsługuje i obsługiwał kilkadziesiąt podmiotów z terenu całego kraju.