Usługi

Zakres usług

Nasza krakowska Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną firm. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w typowych sprawach związanych z prowadzeniem Państwa biznesu, ale również w niestandardowych projektach. Zwykle świadczymy dla naszych Klientów następujące rodzaje usług:

Bieżąca obsługa prawna

Świadczymy kompleksową bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw. Radca prawny zapewnia pomoc we wszelkich sprawach, które pojawiają się w codziennej działalności firmy.

Sprawy korporacyjne

Sprawy korporacyjne to istotny obszar usług Kancelarii Prawnej Cebula i Współpracownicy. Obsługujemy różnej wielkości spółki – zarówno osobowe, jak i kapitałowe.

Kontrakty

Sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym jest jedną z naszych wiodących specjalizacji. Doradzając w zakresie prawa kontraktów, kierujemy się zarówno bezpieczeństwem prawnym naszych Klientów, jak i uwarunkowaniami biznesowymi właściwymi dla danej umowy.

Operacje kapitałowe

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną operacji kapitałowych, bez względu na rozmiar spółki będącej ich przedmiotem. Doradzamy na każdym etapie transakcji.

Dane osobowe (RODO)

Prowadzimy kompleksowe analizy w zakresie ochrony danych osobowych, rozstrzygamy bieżące problemy prawne, a także sporządzamy dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Audyty prawne

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia kompleksowych audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności audytów przedtransakcyjnych, związanych z planowanym przejęciem.

Branże

Kancelaria Prawna Cebula i Współpracownicy świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów działających w bardzo różnych branżach. Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu naszych radców prawnych i prawników potrafimy łatwo dostosować się do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Najczęściej współpracujemy z Klientami funkcjonującymi w obszarach:

IT oraz własność intelektualna

Zajmujemy się wsparciem przedsiębiorstw z sektora informatycznego. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w zakresie prawa IT. Dotyczy to również podmiotów będących odbiorcami usług informatycznych. Świadczymy także doradztwo w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej.

Rynek kapitałowy

Nasze usługi kierujemy również do podmiotów, które działają na rynku kapitałowym. Oferujemy pełną obsługę prawną dla emitentów papierów wartościowych, inwestorów oraz instytucji świadczących usługi związane z rynkiem kapitałowym.

e-commerce

Sklep internetowy to ciekawy pomysł na zwiększenie dochodów z prowadzonego biznesu. Nasza kancelaria świadczy także usługi prawne w zakresie e-commerce. Obsługujemy podmioty działające na rynku, jak i też te, które dopiero na niego wkraczają.

Ochrona zdrowia

Z obsługi na rzecz firm, którą prowadzi nasza kancelaria mogą skorzystać również podmioty z sektora ochrony zdrowia. Świadczymy doradztwo prawne dla podmiotów leczniczych, zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zarówno w wymiarze stacjonarnym, całodobowym, jak i ambulatoryjnym.