Audyty prawne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia kompleksowych audytów prawnych (due diligence) przedsiębiorstw, w szczególności audytów przedtransakcyjnych, związanych z planowanym przejęciem lub przygotowaniem do sprzedaży. Świadcząc usługi z zakresu audytów prawnych m.in.:

  • weryfikujemy sytuację prawną badanych podmiotów,
  • weryfikujemy stan prawny aktywów i pasywów mających stanowić przedmiot transakcji,
  • przeprowadzamy analizę i weryfikację umów stosowanych przez Klienta,
  • przeprowadzamy audyty problemowe w tym z zakresu IT, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.

Procesy audytowe prowadzimy zarówno w siedzibach badanych spółek, jak i zdalnie, korzystając z elektronicznie udostępnionych dokumentów (Virtual Data Room).

Efektem badania jest raport obejmujący wskazany przez Klienta zakres. Interdyscyplinarna wiedza zespołu naszych prawników i sprawdzona metodologia prowadzenia procesów due diligence zapewnia oczekiwany przez Klienta rezultat prac. Po przeprowadzeniu audytu prawnego, wskazujemy niezbędne działania naprawcze, które powinny być podjęte przed transakcją, aby zminimalizować ryzyko w toku procesu inwestycyjnego. Na życzenie Klienta wdrażamy te działania.

W toku dotychczasowej działalności współpracowaliśmy z wiodącymi polskimi firmami audytorskimi i funduszami inwestycyjnymi. Doradzaliśmy przy fuzjach i przejęciach z udziałem podmiotów giełdowych, a także współpracowaliśmy z międzynarodowymi korporacjami gospodarczymi.

Pozostałe usługi