Pomoc w sprawach spornych

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w sytuacjach spornych. Najczęściej Klienci zwracają się do nas o pomoc w związku z konfliktami z kontrahentami, dostawcami lub personelem.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • analizę prawną sytuacji Klienta
  • wypracowanie optymalnej strategii negocjacyjnej
  • podjęcie i prowadzenie rozmów z drugą stroną sporu
  • przygotowanie dokumentacji prawnej służącej polubownemu zakończeniu sprawy
  • wsparcie w procesie sfinalizowania dokumentacji prawnej

Priorytetem Kancelarii jest zapobieganie wejściu na drogę sądową. W przypadkach nie dających się zakończyć polubownie reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych.

Pozostałe usługi