Dane osobowe (RODO)

Kancelaria Prawna Cebula i Współpracownicy świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Oferta skierowana jest do firm będących administratorami danych osobowych, a także do podmiotów przetwarzających dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Cebula i Współpracownicy w obszarze ochrony danych osobowych obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie formularzy służących gromadzeniu danych,
  • opiniowanie treści i zakresu wymaganych prawem klauzul i oświadczeń dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • doradztwo w procesie przetwarzania danych osobowych (pod kątem legalności tego procesu),
  • przygotowanie dokumentacji ochrony danych osobowych (dla administratora  lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie umowy powierzenia),
  • pomoc we wdrożeniu ww. dokumentacji,
  • przygotowanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie właściwych oświadczeń o zachowaniu poufności informacji obejmujących dane osobowe,
  • wsparcie prawne w procesie negocjowania i zawierania umów outsourcingowych, w szczególności obejmujących outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych, oraz opracowywanie takich umów.

Pozostałe usługi