Kontrakty

Sporządzanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów używanych w obrocie gospodarczym jest jedną z naszych wiodących specjalizacji. Doradzając w zakresie prawa kontraktów, kierujemy się zarówno bezpieczeństwem prawnym naszych Klientów, jak i uwarunkowaniami biznesowymi właściwymi dla danej umowy.

Przygotowanie lub opiniowanie umów rozpoczynamy od rozpoznania ryzyk oraz analizy zgodności Państwa zamierzenia z prawem. Jeżeli naszym zadaniem jest przygotowanie całości dokumentu, na wstępnym etapie opracowujemy i konsultujemy z Klientem jego strukturę. W zależności od stopnia skomplikowania kontraktu, jego treść jest konsultowana ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa. Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu i odpowiedniej metodyce działania, efektem naszej pracy są optymalne dla naszych Klientów rozwiązania kontraktowe.

Szczególnym elementem naszej praktyki prawa umów jest opracowywanie wzorców umownych (regulaminów, ogólnych warunków itp.), także stosowanych wobec konsumentów.

Pozostałe usługi