Kontrakty

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania umów używanych w obrocie gospodarczym.

Do typowych umów, z którymi stykają się nasi Klienci należą:

  • umowy o zachowanie poufności
  • umowy sprzedaży, w tym sprzedaży nieruchomości
  • umowy z dostawcami usług
  • umowy z kontrahentami
  • umowy z personelem, w tym b2b
  • umowy finansowe (pożyczki, kredytu, ubezpieczeniowe)
  • umowy zabezpieczające (zastawu, hipoteki, przewłaszczenia)

Pozostałe usługi