Kontrakty

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania umów używanych w obrocie gospodarczym.

Oferujmey wsparcie w zakresie przygotowania i weryfikacji m.in.:

  • umów o zachowanie poufności
  • umów sprzedaży, w tym sprzedaży nieruchomości
  • umów z dostawcami usług
  • umów z kontrahentami
  • umów z personelem, w tym b2b
  • umów finansowych (pożyczki, kredytu, ubezpieczeniowe)
  • umów zabezpieczających (zastaw, hipoteka, przewłaszczenie)

Pozostałe usługi