Sprawy korporacyjne

Sprawy korporacyjne to istotny obszar usług Kancelarii Prawnej Cebula i Współpracownicy. Obsługujemy różnej wielkości spółki – zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Oferujemy usługi m.in. w zakresie:

  • planowania przedsięwzięć i tworzenia spółek,
  • porozumień (umów) pomiędzy wspólnikami,
  • kontraktów menedżerskich,
  • programów motywacyjnych, w tym programów opartych na instrumentach pochodnych,
  • obsługi korporacyjnej,
  • sporów pomiędzy wspólnikami,
  • spraw rejestrowych,
  • likwidacji spółek.

Pozostałe usługi