Sprawy korporacyjne

Obsługa korporacyjna przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek kapitałowych lub osobowych. Świadczymy również pomoc prawną na rzecz fundacji i stowarzyszeń.

Oferujemy usługi m.in. w zakresie:

  • doradztwa w doborze optymalnej formy prawnej działalności
  • tworzenia podmiotów
  • spraw rejestrowych
  • przygotowywania porozumień pomiędzy wspólnikami
  • obsługi wewnątrz korporacyjnej
  • sporów pomiędzy wspólnikami
  • likwidacji podmiotów

Pozostałe usługi