Zasady współpracy

Jak z nami współpracować

Projekty

Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego w konkretnej sprawie, przede wszystkim niezbędne będzie przedstawienie nam problemu. Dlatego zapraszamy do spotkania w naszej Kancelarii albo do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Na podstawie wstępnej informacji o sprawie będziemy w stanie określić, czy i jak możemy pomóc, a także zaproponujemy Państwu warunki współpracy. Zaznaczamy, że przedstawiając nam sprawę nie są Państwo zobowiązani do skorzystania z naszych usług.

Stała obsługa prawna

Współpracę z Klientem zainteresowanym stałą obsługą prawną poprzedzamy spotkaniem, w trakcie którego uzyskujemy informacje o Państwa firmie. Na tej podstawie staramy się przygotować propozycję współpracy dostosowaną do Państwa indywidualnych uwarunkowań. Często stała współpraca z Kancelarią jest również następstwem realizowanych wcześniej dla Państwa projektów.

Jak działamy

Chcemy znać i zrozumieć Państwa firmę

Naszym standardem jest poznanie specyfiki przedsiębiorstwa Klienta i realiów panujących w jego otoczeniu biznesowym w celu jak najlepszego zrozumienia Państwa potrzeb w zakresie usług prawniczych.

Efektywnie

Realizujemy powierzone nam zadania i projekty w najkrótszym możliwym czasie.

Zespołowo

W razie potrzeby nad zleconymi nam zadaniami pracują prawnicy o uzupełniających się kompetencjach. Szersze lub bardziej skomplikowane zagadnienia analizuje i realizuje zespół projektowy.

Znajdujemy indywidualne podejście

Przyjmujemy, że nie ma dwóch takich samych spraw. Pomimo korzystania z nabytego wcześniej doświadczenia do każdego zagadnienia staramy się podejść indywidualnie.

 

Forma rozliczenia

Zależnie od Państwa wyboru lub rodzaju sprawy, świadczymy nasze usługi w oparciu o ryczałt lub stawkę godzinową.  W przypadku zastosowania drugiej z metod, przed rozpoczęciem wykonywania zlecenia, na Państwa prośbę możemy przesłać Państwu orientacyjną prognozę czasu pracy. Ponadto istnieje możliwość ustalenia, iż będziemy informować Państwa w określonym momencie o liczbie godzin przepracowanych dotychczas przez Kancelarię (np. co dwa tygodnie lub po osiągnięciu ustalonych progów godzinowych).

Zwykle rozliczamy się z naszymi Klientami w systemie miesięcznym. Po zakończeniu miesiąca wysyłamy zestawieniem wykonanych przez nas zadań wraz ze specyfikacją godzin poświęconych na poszczególne prace.  Faktury są wystawiane na podstawie zaakceptowanych przez Państwa zestawień.